سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
دل احمق در دهانش و دهان حکیم دردلش است . [امام عسکری علیه السلام]